ZLATA PALETA 2020 - TERMINI IN RAZPISANE TEME

 

 

**************************************************************************************************

 

Spoštovani člani,
 

razmere, ki v tem trenutku krojijo naša življenja, posegajo tudi v delovanje in  načrte Zveze likovnih društev Slovenije, posledično tudi  v načrtovanje dela društev.


Načrtovane aktivnosti v mesecu aprilu,  izbor in razstavo izbranih del ZP 2020 - Sodobno slikarstvo,  do nadaljnjega preklicujemo. V dogovoru z Zavodom Ars Viva bomo preklicane aktivnosti izvedli takoj, ko bodo razmere to dopuščale oziroma, ko bo pandemija izzvenela. O terminih vas pravočasno obvestimo.


Lahko se zgodi, da bo prepoved druženja posegla tudi v maj, ko načrtujemo izbor in razstavo sklopa Klasično slikarstvo. Ta trenutek je preuranjeno spreminjati načrtovane termine, spremljali bomo  razmere in vas o spremembah pravočasno obvestili.

V želji, da ostanete zdravi, vas toplo pozdravljamo,

 

UO ZLDS
Blanka Božič, predsednica

 

**************************************************************************************************

 

TERMINI IN LOKACIJE:

 

1. Osnovne tehnike in grafika:

 • Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

 • Prinos in izbor del:  Sobota, 7. marec 2020 - od 10. do 12. ure (žirija ob 12. uri).

 • Otvoritev razstave:  Napovedana otvoritev razstave "Zlata paleta 2020 - Osnovne tehnike in Grafike" za petek, 13. marca 2020,  ob 18 uri, v Stari galeriji Delavskega doma Trbovlje ODPADE.  O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

 

2. Sodobno slikarstvo:

 • Zavod ARS VIVA, Stari trg pri Ložu.

 • Prinos in izbor del: Sobota, 4. april 2020 - od 10. do 12. ure (žirija ob 12. uri). PREKLICANO!

 • Otvoritev razstave: Naknadno.

3. Klasično slikarstvo:

 • KUD Polzela - Likovna sekcija, grad Komenda Polzela.

 • Prinos in izbor del:  Sobota, 9. maj 2020 - od 10. do 12. ure (žirija ob 12. uri).

 • Otvoritev razstave:  Naknadno.

 

4. Fotografije in kiparstvo:

 • KDLU GAL Rečica ob Savinji.

 • Prinos in izbor del: Naknadno (predviden junij) - od 10. do 12. ure (žirija ob 12. uri).

 • Otvoritev razstave: Naknadno.

5. Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije:

 • Lokacija Grad Negova.

 • Datum tabora in razstave: Naknadno.

6. Mini paleta: Ukinjena.

7. Zaključna razstava ZP 2020:

 • Delavski dom Trbovlje. Predvideni datum razstave: Sobota, 14. november 2020,  ob 16. uri.

 

**************************************************************************************************

PREDPISANE TEME:

1. TEMA: Sence

2. TEMA: Jutro

3. TEMA: Slovenski ornamenti​

 

Ker je bila med predlogi predlagana še ena zanimiva tema, in sicer »triptih«, ki pa zaradi omejitve sprejema števila del oz. zaradi omejitve velikosti razstavnih prostorov ni bila sprejeta, je UO sprejel sklep, da lahko posameznik »izjemoma« naredi triptih na eno razpisano temo, vendar v okviru velikosti, ki bo predpisana. 

**************************************************************************************************

1. Tematska razstava "OSNOVNE TEHNIKE IN GRAFIKE"
 

OPREDELITEV: Osnovne tehnike in grafike (posameznik lahko odda do 3 osnovne tehnike in 3 grafike; po 1 na razpisano temo).

TEHNIKE:
• V izbor se upoštevajo samo ČISTE tehnike (brez mešanih tehnik) – vse kar je praviloma pod steklom, torej npr. svinčnik, kemični svinčnik, barvni svinčnik, flomaster, kovinsko pero - tuš, perorisba, suhi in oljni pasteli, voščenke, kreda, oglje, akvareli, gvaš ipd.
• H grafiki spada tudi monotipija.

MERE in OPREMA:
• Minimalno 20 x 30 cm (oziroma A4), maksimalno 50 x 70 cm (pri grafiki to velja za grafični list, merjen znotraj paspartuja oz. okvirja – ni omejitve za velikost samega odtisa).
• Dela morajo biti opremljena za razstavo in v okvirju – »klip« sistem ne pride v poštev.

TERMINI: 

 • Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

 • Prinos in izbor del:  Sobota, 7. marec 2020. PREKLICANO!

 • Otvoritev razstave:  Petek, 13. 3. 2020, ob 18 uri. PREKLICANO!

2. Tematska razstava "SODOBNO SLIKARSTVO"
 

OPREDELITEV: Slikarstvo v slogu katerega koli obdobja sodobnega slikarstva tj. od kubizma do vključno abstrakcije (posameznik lahko odda do 3 slike; po 1 na razpisano temo). 

Obdobja sodobnega slikarstva s predstavniki:
• Modernizem in postmodernizem (smeri 20 stoletja)
• Ekspresionizem – npr. Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse
• Kubizem – npr. Georges Braque, Pablo Picasso
• Abstraktno slikarstvo – npr. Piet Mondrian, Vasilj Kandinski
• Nadrealizem – npr. Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Rene Magritte
• Abstraktni ekspresionizem - npr: Mark Rothko, Jackson Pollock
• Pop art – npr. Roy Lichtenstein, Andy Warhol
• Op art – npr. Bridget Riley, Victor Vasarely
• Slikarstvo, ki izhaja iz grafita npr. Jean-Michel Basquiat
• Avtorji s specifičnim stilom kot so Frida Kahlo, Francis Bacon, Alberto Giacometti ipd.
* Opozorilo: Prerisovanje del navedenih predstavnikov obdobij ni dovoljeno. Navedeni so zgolj kot primer/pomoč pri razumevanju slikarskega stila navedenega obdobja.

TEHNIKE:
• Upoštevajo se slikarske tehnike, tudi kolaž in mešane tehnike.
MERE in OPREMA:
• Najkrajša stranica od 40 cm, najdaljša do 80 cm (tj. od 40x40 do 80x80 in vse vmesne mere npr. 45x71 cm).
• Odpadejo visoki reliefi (lahko le do 2 cm nad osnovo).
• Teža: do 5 kg.
• Dela morajo biti opremljena za razstavo in so lahko brez okvirja, če je slika lepo zaključena (robovi niso nedokončani).

TERMINI: 

 • Zavod ARS VIVA, Stari trg pri Ložu.

 • Prinos in izbor del: Sobota, 4. april 2020 - od 10. do 12. ure (žirija ob 12. uri). PREKLICANO!

 • Otvoritev razstave: Naknadno.

3. Tematska razstava "KLASIČNO SLIKARSTVO"
 

OPREDELITEV: Slikarstvo v slogu katerega koli obdobja klasičnega slikarstva tj. od realizma do vključno impresionizma (posameznik lahko odda do 3 slike; po 1 na razpisano temo). Obdobja klasičnega slikarstva s predstavniki:
• Realizem – npr. Ivana Kobilica
• Fotorealizem – npr. Chuck Close, Bryan Drury
• Impresionizem – npr. Ivan Grohar, Claude Monet
* Opozorilo: Prerisovanje del navedenih predstavnikov obdobij ni dovoljeno. Navedeni so zgolj kot primer/pomoč pri razumevanju slikarskega stila navedenega obdobja.

TEHNIKE: 
• Upoštevajo se čiste slikarske tehnike (brez mešanih tehnik) slikane na platno in ne pod steklom.

MERE in OPREMA:
• Najkrajša stranica od 40 cm, najdaljša do 80 cm (tj. od 40x40 do 80x80 in vse vmesne mere npr. 45x71 cm; merjeno brez okvirja).
• Dela morajo biti opremljena za razstavo in v okvirju.

TERMINI: 

 • KUD Polzela - Likovna sekcija, grad Komenda Polzela.

 • Prinos in izbor del:  Sobota, 9. maj 2020.

 • Otvoritev razstave:  Naknadno.

4. Tematska razstava "FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO"
 

OPREDELITEV: Posameznik lahko odda do 3 fotografije in do 3 plastike; po 1 na razpisano temo.
    
4.1    FOTOGRAFIJA
TEHNIKE:
• V izbor se upoštevajo vse fotografske tehnike (črno bela, barvna, čisti realizem, abstrakcija).
• Fotografije so lahko računalniško obdelane.

MERE in OPREMA:
• Najkrajša stranica od 30 cm, najdaljša do 70 cm (tj. od 30x30 do 70x70 in vse vmesne mere npr. 45x61 cm).
• Dela morajo biti opremljena za razstavo (obvezno primerna za obešanje), brez okvirja in paspartuja ter ne pod steklom – najprimernejše so »kaširane« fotografije.

 

 

4.2    KIPARSTVO 
OPREDELITEV: Kiparstvo je likovna disciplina, v svojem bistvu tridimenzionalna forma ali oblika v prostoru. Zlata paleta se osredotoča na formo male plastike, ki omogoča številne variacije na zadane teme.

TEHNIKE:
• V izbor se upoštevajo različni materiali kot so sušena glina, žgana glina, mavčni odlitek, led, kovina, plastika, steklo, keramika in vse mešane tehnike (različni materiali združeni v celoto).

MERE in OPREMA:
• Plastika: minimalno 15 x 15 x 15 cm, maksimalno 40 x 40 x 70 cm (DŠV), merjeno brez podstavka.
• Relief: najkrajša stranica od 20 cm, najdaljša stranica do 50 cm, višina od 2 do 15 cm.
• Teža do 25 kg oz. 5kg za viseče delo.
• Dela morajo biti fiksna, opremljena za razstavo ter z jasnimi navodili o postavitvi (v nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico delo postaviti po lastni presoji).

 

 

TERMINI: 

 • KDLU GAL Rečica ob Savinji.

 • Prinos in izbor del: Naknadno (predviden junij).

 • Otvoritev razstave: Naknadno

5. Tabor
 

Tehnike in mere so neopredeljene. Dela pa morajo biti fiksna, opremljena za razstavo ter z jasnimi navodili o postavitvi (v nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico delo postaviti po lastni presoji).

 

TERMINI: 

 • Lokacija Grad Negova.

 • Datum tabora in razstave: Naknadno.

~ Zvezne počitnice: od 7. julija do 1. septembra 2020. ~

6. Zaključna razstava Zlata paleta 2020
 

Na zaključni razstavi so razstavljena vsa dela, iz vseh tematskih razstav, ki so med letom prejela certifikat kakovosti. Naznanjene in podeljene so bronaste, srebrne in zlate palete iz posameznih tematskih sklopov ter bronasta, srebrna in zlata plaketa za najuspešnejša društva tekočega leta.

 

TERMINI: 
• Odprtje razstave: sobota, 14. novembra 2020 ob 16. uri (na ogled do 28. novembra 2020).
• Lokacija: Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

Opomba:  Predvideni datumi odprtja in podiranja razstav se še lahko spremenijo glede na galerijske razpoložljivosti organizatorjev, kar bo pravočasno javljeno v obvestilih pred izborom del.

Trbovlje, 3. marec 2020

Zveza likovnih društev Slovenije
 

FIND​ US

KONTAKT

 

Zveza likovnih društev Slovenije

Trg svobode 11 A
1420 Trbovlje

 

Kontakt za objavo dogodkov: 

zld.slovenija@gmail.com

 

Predsednica: Blanka Božič

Tel. št: 041 672 373

E-naslov: blanka.bozic@telemach.net

 • Facebook

© 2023 by  ZLDS. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now