ZLATA PALETA 2021

OSNOVNE TEHNIKE in GRAFIKE

Prijava na izbor: Elektronska prijava na izbor do četrtka, 10. marec 2021, do 24. ure.

 

Izbor: Strokovna komisija se bo sestala 10.3..2021 ob 10 uri in opravila izbor likovnih del v skladu z epidemiološko sliko in predpisi

vlade RS.

 

Oddaja del:  v torek 4.5.2021 med 13. in 15. uro v Stari galeriji Delavskega doma Trbovlje v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. 

 

Razstava: 

od 4.maja 2021 do 18.maja 2021 vsak delovnik med 17. in 19. uro

Stara galerija DD Trbovlje Otvoritev v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. Način izvedebe ZLDS  sporoči naknadno skladu z epidemiološko sliko. 

KLASIČNO SLIKARSTVO
SODOBNO SLIKARSTVO
FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO

Oddaja del: Elektronska prijava na izbor do sobote , 3. april  2021, do 24. ure. 

 

Izbor :  Strokovna komisija se bo sestala po 14.4..2021 in opravila izbor likovnih del v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade RS.

 

Oddaja del:  v torek 4.5.2021 med 13. in 15. uro v Stari galeriji Delavskega doma Trbovlje v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. 

Dela prevzame Brane Praznik DL Trebnje. 

 

Razstava: 

od 12. maja do 16. junija 2021 Galerija Ana  ZD Trebnje – zadolžen DL Trebnje Brane Praznik.

Otvoritev v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. Način izvedbe  ZLDS  sporoči naknadno.

Oddaja del: Elektronska prijava na izbor do sobote , 8. maj  2021, do 24. ure. 

 

Izbor :  Strokovna komisija se bo sestala in opravila izbor likovnih del v skladu z epidemiološko sliko in  predpisi vlade RS.

 

Oddaja del:  Ld Gornja Radgona  v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. Termin  ZLDS  sporoči naknadno.

 

Razstava:  Galerija Methans hiša, Šentilj 

Otvoritev razstave predvidoma v tednu med 17. in 21. majem 2021, ob 18. uri, v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. Termin  ZLDS  sporoči naknadno.

Oddaja del: sobota, 5. junij 2021 do 24. ure. 

 

Izbor :  Strokovna komisija se bo sestala   in opravila izbor likovnih del v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade RS.

 

Oddaja del: Kdlu Gal  v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade. Termin  ZLDS  sporoči naknadno.

Otvoritev razstave: Kdlu GAL Rečica ob Savinji, predvidoma med 14. in 18. junijem 2021, ob 18. uri oziroma v skladu z epidemiološko sliko in predpisi vlade RS. 

TABOR 2021

Datum tabora: naknadno

Lokacija: naknadno

Razstava: naknadno

ZAKLJUČNA RAZSTAVA 2021

Odprtje razstav: naknadno
 

Lokacija: Stara galerija, Delavski dom Trbovlje