ZLATA PALETA 2020 - PROGRAM DELA in TERMINI

Shrani/Natisni: Obr. 4_ZP 2020 - Program dela in termini​.pdf

 

1. Osnovne tehnike in grafika:

 • Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

 • Prinos in izbor del:  Sobota, 7. marec 2020 - od 10. do 12. ure (žirija ob 12. uri).

 • Razstava: 2. julij-19. julij 2020, Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

 • Podelitev priznanj in certifikatov 24. 7. 2020, ob 18 uri, Zavod Ars Viva, Stari trg pri Ložu - Žaga.

 

2. Sodobno slikarstvo:

 • E-oddaja del: Sobota, 30. maj 2020, žirija 3. 6. 2020, KDLU GAL Rečica ob Savinji 61, Rečica ob Savinji.

 • Razstava: 24. julij–13. avgust 2020, ZAVOD ARS VIVA - Žaga, Stari trg pri Ložu. 

 • Na razstavi bomo podelili listine prejemnikom priznanj in certifikatov tematskih sklopov Osnovne tehnike in Grafike ter Klasično slikarstvo. 

 

3. Klasično slikarstvo:

 • E-oddaja del: Sobota, 30. maj 2020, žirija 3. 6. 2020, KDLU GAL, Rečica ob Savinji 61. 

 • Razstava: 15. julij-3. avgust 2020, Galerija Kdlu Gal, Rečica ob Savinji 61. 

 • Podelitev priznanj in certifikatov 24. 7. 2020,  ob 18 uri, Zavod Ars Viva, Stari trg pri Ložu - Žaga. 

 

4. Fotografije in kiparstvo:

 • Oddaja del: Sobota, 29. avgust 2020, od 10. do 12. ure (žirija ob 12.) (dela pripeljete, ni E-izbor).

 • Lokacija: Kdlu Gal, Rečica ob Savinji 61, Rečica ob Savinji 

 • Razstava - otvoritev s podelitvijo listin: Petek 11. september 2020, ob 18. uri, do 29. september 2020, Kdlu Gal, Rečica ob Savinji 61.

 

5. Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije:

 • Lokacija: Grad Negova.

 • Datum tabora: 27. 6. 2020.

 • Razstava: Petek, 4. september 2020, ob 17. uri, na gradu Negova

 

6. Mini paleta: Ukinjena.

 

7. Zaključna razstava ZP 2020:

 • Delavski dom Trbovlje. Predvideni datum razstave: ODPADE​​

1. Tematska razstava "OSNOVNE TEHNIKE IN GRAFIKE"
 

OPREDELITEV: Osnovne tehnike in grafike (posameznik lahko odda do 3 osnovne tehnike in 3 grafike; po 1 na razpisano temo).

TEHNIKE:
• V izbor se upoštevajo samo ČISTE tehnike (brez mešanih tehnik) – vse kar je praviloma pod steklom, torej npr. svinčnik, kemični svinčnik, barvni svinčnik, flomaster, kovinsko pero - tuš, perorisba, suhi in oljni pasteli, voščenke, kreda, oglje, akvareli, gvaš ipd.
• H grafiki spada tudi monotipija.

MERE in OPREMA:
• Minimalno 20 x 30 cm (oziroma A4), maksimalno 50 x 70 cm (pri grafiki to velja za grafični list, merjen znotraj paspartuja oz. okvirja – ni omejitve za velikost samega odtisa).
• Dela morajo biti opremljena za razstavo in v okvirju – »klip« sistem ne pride v poštev.

TERMINI: 

 • Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

 • Prinos in izbor del:  Sobota, 7. marec 2020. 

 • Razstav: 2. julij-19. julij 2020, Stara galerija, Delavski dom Trbovlje

 • Podelitev priznanj in certifikatov: 24. 7. 2020, ob 18 uri, Zavod Ars Viva, Stari trg pri Ložu - Žaga.

2. Tematska razstava "SODOBNO SLIKARSTVO"
 

OPREDELITEV: Slikarstvo v slogu katerega koli obdobja sodobnega slikarstva tj. od kubizma do vključno abstrakcije (posameznik lahko odda do 3 slike; po 1 na razpisano temo). 

Obdobja sodobnega slikarstva s predstavniki:
• Modernizem in postmodernizem (smeri 20 stoletja)
• Ekspresionizem – npr. Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse
• Kubizem – npr. Georges Braque, Pablo Picasso
• Abstraktno slikarstvo – npr. Piet Mondrian, Vasilj Kandinski
• Nadrealizem – npr. Giorgio de Chirico, Salvador Dali, Rene Magritte
• Abstraktni ekspresionizem - npr: Mark Rothko, Jackson Pollock
• Pop art – npr. Roy Lichtenstein, Andy Warhol
• Op art – npr. Bridget Riley, Victor Vasarely
• Slikarstvo, ki izhaja iz grafita npr. Jean-Michel Basquiat
• Avtorji s specifičnim stilom kot so Frida Kahlo, Francis Bacon, Alberto Giacometti ipd.
* Opozorilo: Prerisovanje del navedenih predstavnikov obdobij ni dovoljeno. Navedeni so zgolj kot primer/pomoč pri razumevanju slikarskega stila navedenega obdobja.

TEHNIKE:
• Upoštevajo se slikarske tehnike, tudi kolaž in mešane tehnike.
MERE in OPREMA:
• Najkrajša stranica od 40 cm, najdaljša do 80 cm (tj. od 40x40 do 80x80 in vse vmesne mere npr. 45x71 cm).
• Odpadejo visoki reliefi (lahko le do 2 cm nad osnovo).
• Teža: do 5 kg.
• Dela morajo biti opremljena za razstavo in so lahko brez okvirja, če je slika lepo zaključena (robovi niso nedokončani).

TERMINI: 

 • E-oddaja del: Sobota, 30. maj 2020, žirija 3. 6. 2020, KDLU GAL Rečica ob Savinji 61, Rečica ob Savinji. 

 • Razstava: 24. julij–13. avgust 2020, ob 18 uri, ZAVOD ARS VIVA - Žaga, Stari trg pri Ložu.

 • Na razstavi bomo podelili listine prejemnikom priznanj in certifikatov tematskih sklopov Osnovne tehnike in Grafike ter Klasično slikarstvo.

3. Tematska razstava "KLASIČNO SLIKARSTVO"
 

OPREDELITEV: Slikarstvo v slogu katerega koli obdobja klasičnega slikarstva tj. od realizma do vključno impresionizma (posameznik lahko odda do 3 slike; po 1 na razpisano temo). Obdobja klasičnega slikarstva s predstavniki:
• Realizem – npr. Ivana Kobilica
• Fotorealizem – npr. Chuck Close, Bryan Drury
• Impresionizem – npr. Ivan Grohar, Claude Monet
* Opozorilo: Prerisovanje del navedenih predstavnikov obdobij ni dovoljeno. Navedeni so zgolj kot primer/pomoč pri razumevanju slikarskega stila navedenega obdobja.

TEHNIKE: 
• Upoštevajo se čiste slikarske tehnike (brez mešanih tehnik) slikane na platno in ne pod steklom.

MERE in OPREMA:
• Najkrajša stranica od 40 cm, najdaljša do 80 cm (tj. od 40x40 do 80x80 in vse vmesne mere npr. 45x71 cm; merjeno brez okvirja).
• Dela morajo biti opremljena za razstavo in v okvirju.

TERMINI: 

 • E-oddaja del: Sobota, 30. maj 2020, žirija 3. 6. 2020, KDLU GAL, Rečica ob Savinji 61. 

 • Razstava: 15. julij-3. avgust 2020, Galerija Kdlu Gal, Rečica ob Savinji. 

 • Podelitev priznanj in certifikatov: 24. 7. 2020,  ob 18 uri, Zavod Ars Viva, Stari trg pri Ložu - Žaga. 

4. Tematska razstava "FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO"
 

OPREDELITEV: Posameznik lahko odda do 3 fotografije in do 3 plastike; po 1 na razpisano temo.
    
4.1    FOTOGRAFIJA
TEHNIKE:
• V izbor se upoštevajo vse fotografske tehnike (črno bela, barvna, čisti realizem, abstrakcija).
• Fotografije so lahko računalniško obdelane.

MERE in OPREMA:
• Najkrajša stranica od 30 cm, najdaljša do 70 cm (tj. od 30x30 do 70x70 in vse vmesne mere npr. 45x61 cm).
• Dela morajo biti opremljena za razstavo (obvezno primerna za obešanje), brez okvirja in paspartuja ter ne pod steklom – najprimernejše so »kaširane« fotografije.

 

 

4.2    KIPARSTVO 
OPREDELITEV: Kiparstvo je likovna disciplina, v svojem bistvu tridimenzionalna forma ali oblika v prostoru. Zlata paleta se osredotoča na formo male plastike, ki omogoča številne variacije na zadane teme.

TEHNIKE:
• V izbor se upoštevajo različni materiali kot so sušena glina, žgana glina, mavčni odlitek, led, kovina, plastika, steklo, keramika in vse mešane tehnike (različni materiali združeni v celoto).

MERE in OPREMA:
• Plastika: minimalno 15 x 15 x 15 cm, maksimalno 40 x 40 x 70 cm (DŠV), merjeno brez podstavka.
• Relief: najkrajša stranica od 20 cm, najdaljša stranica do 50 cm, višina od 2 do 15 cm.
• Teža do 25 kg oz. 5kg za viseče delo.
• Dela morajo biti fiksna, opremljena za razstavo ter z jasnimi navodili o postavitvi (v nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico delo postaviti po lastni presoji).

 

 

TERMINI: 

 • Oddaja del: Sobota, 29. avgust 2020, od 10. do 12. ure (žirija ob 12.). Dela pripeljete, ni E-izbor.

 • Lokacija: Kdlu Gal, Rečica ob Savinji 61, Rečica ob Savinji 61.

 • Razstava - otvoritev s podelitvijo listin: Petek 11. september 2020, ob 18. uri, do 29. september 2020, Kdlu Gal, Rečica ob Savinji 61.

5. Tabor
 

Tehnike in mere so neopredeljene. Dela pa morajo biti fiksna, opremljena za razstavo ter z jasnimi navodili o postavitvi (v nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico delo postaviti po lastni presoji).

 

TERMINI: 

 • Lokacija: Grad Negova.

 • Datum tabora: 27. 6. 2020.

 • Potek: Zbor na gradu Negova, od 9. do 9.30 ure (sendvič, voda, kava); pozdrav organizatorja in voden ogled gradu z gostiteljem; slikanje v okolici gradu; kosilo med 13.30 in 14. uro; nadaljevanje slikanja do 17. ure z zaključnim ogledom ustvarjenih likovnih del.

 • Kotizacija: 15 €.

 • Prijava na: dana.strucelj@gmail.com ali mmcuk@gmail.com.

 • Razstava: Petek, 4. september 2020, ob 17. uri, na gradu Negova.

6. Zaključna razstava Zlata paleta 2020
 

Na zaključni razstavi so razstavljena vsa dela, iz vseh tematskih razstav, ki so med letom prejela certifikat kakovosti. Naznanjene in podeljene so bronaste, srebrne in zlate palete iz posameznih tematskih sklopov ter bronasta, srebrna in zlata plaketa za najuspešnejša društva tekočega leta.

 

TERMINI: 
• Odprtje razstave:
ODPADE
• Lokacija: Stara galerija, Delavski dom Trbovlje.

ZP 2020 - Zaključna razstava in prireditev ODPADE
 
Spoštovani člani,
 
razmere z razglašeno epidemijo Covid 19, ki veljajo v  tem trenutku (prepoved druženja, prehajanja medobčinskih mej…), posegajo v načrtovano Zaključno prireditev Zlata paleta 2020 in zaključno razstavo likovnih del s pridobljenimi certifikati.

 

Delavski dom Trbovlje od 15. oktobra do nadaljnjega odpoveduje vse prireditve in kino predstave. DDT je fizično zaklenjen, zato razstava ne bo postavljena, kar pomeni, da Zaključna razstava in prireditev napovedana za 14. novembra 2020, ob 16. uri, v prostorih Stare galerije Delavskega doma Trbovlje ODPADE.
 
Kako izpeljati sklepno dejanje Zlate palete 2020?  Spremljali bomo  razmere in vas o izvedbi ali načrtovanih spremembah izvedbe pravočasno obvestili. 

 

Hvala za razumevanje!

 

V želji, da ostanete zdravi, vas toplo pozdravljam.

 

Blanka Božič, predsednica ZLDS

KONTAKT

 

Zveza likovnih društev Slovenije

Trg svobode 11 A
1420 Trbovlje

Predsednica: Blanka Božič

Tel. št: 041 672 373

E-naslov: blanka.bozic@telemach.net

 • Facebook

Kontakt za objavo dogodkov: 

zld.slovenija@gmail.com

LOKACIJA

© 2023 by  ZLDS. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now