Zlata paleta 2021

___________________________________________________________________________

 

3.   Tematska razstava "SODOBNO SLIKARSTVO"

 

Tretji  tematski sklop Sodobno slikarstvo:

Rok za prijavo: 08..maj 2021 do 24.00

Zapisnik v obliki excel (obrazec iz priloge), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

1- Kako prijavite dela na izbor:

 

a.)Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije (ki ga posredujem v prilogi), prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki, pdf oblika in ostale oblike NE BODO SPREJETI.

Pri zapisu velikosti del zapišite le število, ne dodajajte cm. Naslove del zapišite brez narekovajev. Pozorni bodite: najprej priimek in nato ime.

Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del,… ostajajo ista.

 

b.)Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše, …. ). Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog, nepodpisana oziroma neopazna podpisana. 

Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo, ki bodo vsebovala posnetek okvirja  ali postrani posneta dela,  

NE BODO SPREJETE.

Fotografije naj bodo v  jpg  formatu, velikosti med 3-5 Mb (resolucija vsaj 300 dpi). Dela manjša od 3 Mb in večja od 5 Mb NE BODO  SPREJETA.

Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk, zaporedne številke iz zapisnika, tehnike, ipd…:

  • Priimek.Ime_Oznako za tematski sklop_ Naslov dela_ Leto nastanka_ velikost_ tema

Med priimkom in imenom uporabite piko  (Testni.Ivan). Piko uporabite tudi med besedami v naslovu dela, če je naslov dela sestavljen iz več besed, razen, če je znak pomišljaj sestavni del naslova. Med vsemi ostalimi sklopi podatkov uporabite podčrtaj. Podčrtaj je znak, ki programsko loči podatke in ga ne smete uporabljati za ločevanje besednih zapisov v naslovu dela ali priimku in imenu.

Primer: (Testni.Ivan_S_Korona.naj.že.gre_2021_60x80_1.jpg) S za sodobno slikarstvo.

Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A in nato širino B dela.  A je vedno spodnji rob slike.                                                                                                                                                   

2- Izbor in razstava:

 

Na podlagi fotografij bo strokovna komisija (po terminskem načrtu 12. maj  2021)  izbrala dela za razstavo. O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili. Razstavo del, podelitev priznanj in certifikatov bomo organizirali v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji in vas ob sprostitvi ukrepov oziroma takoj ko bo to mogoče pozvali, da (samo) izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite na določeno lokacijo, organizatorju tematske razstave.

 

* Opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije.

Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

 

___________________________________________________________________________

 

2. "KLASIČNO SLIKARSTVO" - Zaprt

 

Drugi tematski sklop  Klasično slikarstvo:

Rok za prijavo: 03..april 2021 do 24.00

Zapisnika v obliki (obrazec iz priloge), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

1- Kako prijavite dela na izbor:

 

a.)Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije (ki ga posredujem v prilogi), prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki, pdf oblika in ostale oblike NE BODO SPREJETI.

Pri zapisu velikosti del zapišite le število, ne dodajajte cm. Naslove del zapišite brez narekovajev. Pozorni bodite: najprej priimek in nato ime.

Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del,… ostajajo ista.

 

b.)Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše, …. ). Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog, nepodpisana oziroma neopazna podpisana.

Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela,  NE BODO SPREJETE.

Fotografije naj bodo v  jpg  formatu, velikosti med 3-5 Mb (resolucija vsaj 300 dpi). Dela manjša od 3 Mb in večja od 5 Mb NE BODO  SPREJETA.

Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk, zaporedne številke iz zapisnika, tehnike, ipd…:

  • Priimek.Ime_Oznako za tematski sklop_ Naslov dela_ Leto nastanka_ velikost_ tema

Med priimkom in imenom uporabite piko  (Testni.Ivan). Piko uporabite tudi med besedami v naslovu dela, če je naslov dela sestavljen iz več besed, razen, če je znak pomišljaj sestavni del naslova. Med vsemi ostalimi sklopi podatkov uporabite podčrtaj. Podčrtaj je znak, ki programsko loči podatke in ga ne smete uporabljati za ločevanje besednih zapisov v naslovu dela ali priimku in imenu.

Primer: (Testni.Ivan_R_Korona.naj.že.gre_2021_60x80_1.jpg) R za klasično slikarstvo.

Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A in nato širino B dela,                B           B, pomembno za katalo                                                                                                                                                             A             A

 

2- Izbor in razstava:

 

Na podlagi fotografij bo strokovna komisija (po terminskem načrtu 7. aprila  2021) izbrala dela za razstavo. O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili. Razstavo del, podelitev priznanj in certifikatov bomo organizirali v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji in vas ob sprostitvi ukrepov oziroma takoj ko bo to mogoče pozvali, da (samo) izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite na določeno lokacijo, organizatorju tematske razstave.

 

* Opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije.

Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. "OSNOVNE TEHNIKE in GRAFIKE" - Zaprt

Prvi tematski sklop Osnovne tehnike in Grafike:

Rok za prijavo: 4. marec 2021.

Dva ločena zapisnika v excel obliki, posebej za vsak posamezni tematski sklop (osnovne tehnike, grafike), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

1- Kako prijavite dela na izbor:

a) Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije, prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki in ostale oblike NE BODO SPREJETE. Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del itd. ostajajo ista.

 

b) Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila, vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše... Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog. Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela,  NE BODO SPREJETE.

 

c) Fotografije naj bodo v jpg formatu, velikosti med 3-5 Mb, resolucija 300 dpi. Dela manjša od 3 Mb in večja od 5 Mb NE BODO  SPREJETA. 

 

d) Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk ipd.:

- Priimek . Ime_Oznako za tematski sklop_Naslov dela_Leto nastanka_velikost_tema

- Primer za osnovne tehnike : Testni.Ivan_O_Korona_2021_60x80_1.jpg

- Primer za garfike: Testni.Ivan_G_Korona_2021_60x80_1.jpg

 

Med priimkom in imenom uporabite piko, med vsemi ostalimi sklopi pa podčrtaj. 

Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A in nato širino B dela (pomembno za katalog).

 

 

2- Izbor in razstava:

- Na podlagi fotografij bo strokovna komisija. po terminskem načrtu 7. marca 2021, izbrala dela za razstavo.

- O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili.

- Razstavo del, podelitev priznanj in certifikatov bomo organizirali v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji in vas ob sprostitvi ukrepov oziroma takoj ko bo to mogoče pozvali, da izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite na določeno lokacijo, organizatorju tematske razstave.

 

* Opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije. Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

 

- Upoštevajte in uporabite izključno posredovane obrazce, pri vpisu sodelujočega člana v zapisnik bodite pozorni na vrstni red: priimek in nato ime. Vpišite tudi letnico rojstva.

 

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na: blanka.bozic@telemach.net in 041 672 373.

 

Spremljali bomo razmere, če  bodo le te vplivale na potek izbora v tej obliki, bomo aktivnosti odpovedali ali prilagodili. O morebitnih spremembah vas pravočasno obvestimo.

 

V želji, da ostanete zdravi, vas toplo pozdravljamo

 

 

Blanka Božič,

predsednica ZLDS