11. Tabor

ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije

 

Sobota 3. julij 2021, s pričetkom ob 9. uri.

 

​Na tabor vabimo vse ljubiteljske slikarje in fotografe v Sloveniji, ne glede na to, kje in kako delujete, bodisi organizirano ali samostojno, za udeležbo ni pogoj, da morate biti člani društev v sestavi ZLDS.

 

Letos bo središče dogajanja v MOZIRSKEM GAJU,  parku cvetja v osrčju Savinjske doline v Mozirju.

 

Domači entuziasti in ljubitelji narave so skupaj s slovenskimi vrtnarji v 80-ih letih 20. stoletja zaraščene trške gmajne, v katerih so bila divja odlagališča smeti, uredili  v park cvetja in etnografski muzej na prostem. Nastal je Mozirski gaj, oskrunjena narava je postala cvetlični park. Leži na desnem bregu reke Savinje, razprostira se na 7 ha površine, odprt pa je od sredine aprila do sredine oktobra. V tem času se vrstijo razstave cvetja, urejeni so tudi tematski vrtovi dišavnic, zdravilnih zelišč, za popestritev pa služijo etnografski objekti. Od leta 2016 je park odprt tudi od 1. decembra do 6. januarja v naslednje letu. V tem času poteka Božična bajka Slovenije, park pa okrasijo z več kot milijonom lučk.

 

Park je dostopen z avtomobilom, ima urejeno parkirišče, dostop je urejen tudi za invalide.

S svojo podobo, urejenostjo, bogato senco, ki jo v poletnih dneh ponuja drevje, je Mozirski gaj prostor, ki vas bo navdušil. 

 

Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju slikarjev in fotografov, namenjen je skupnemu ustvarjanju in druženju. Pridite, družite se z nami in ustvarjajte v prijetnem okolju z ostalimi slikarji in fotografi. Ustvarjate lahko v katerikoli tehniki želite, na platna, papir, tudi tema je prosta. Nedokončano delo boste lahko zaključili v domačem ateljeju in ga do določenega datuma poslali ali dostavili koordinatorju ZLDS. Vsa dela bodo razstavljena v avgustu 2021, zato morajo biti opremljena z obešalom, dela, ki sodijo pod steklo (akvarel, pastel,...)  pa morajo biti okvirjena.

Na otvoritvi razstave bo vsak udeleženec prejel zahvalo in katalog del nastalih na 11.Taboru ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije.

 

PRIJAVA:  do 20. junija 2021.

 

PRIJAVNINA: Znaša: 15 € na udeleženca oz. 11,00 € na spremljevalca.

 

Prijavo in potrdilo o plačani prijavnini pošljite na elektronski naslov: jelka.jantol@guest.arnes.si

 

PROGRAM

 • od 9. do 9.30 ure prihod udeležencev, prijava, razdelitev prigrizkov

(kava, pekovsko pecivo, voda)

 • ob 10. uri uvodni pozdrav predstavnika ZLDS 

 • pozdrav gostitelja

 • od 10.30 začetek ustvarjanja,

 • od 13.00 do 14.30 ure kosilo,

 • od 15. do 17. ure nadaljevanje ustvarjanja,

 • ob 17. uri zaključni zbor in postavitev priložnostne razstave.

 

                             VLJUDNO VABLJENI!

__________________________________________________________________________

Zlata paleta 2021

 

4.   Tematska razstava "FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO"- Zaprt

Četrti tematski sklop  FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO

Rok za prijavo 05.junij 2021 do 24.00

Zapisnik v obliki (obrazec iz priloge), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

 1. Kako prijavite dela na izbor?

 

Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije (ki ga posredujem v prilogi), prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki in ostale oblike NE BODO SPREJETE.

Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del,… ostajajo ista.

Posebej posredujete Zapisnik društvene strokovne komisije za Fotografijo in posebej za kiparstvo.

 

A. FOTOGRAFIJA:

Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše, …. Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog. Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela,  NE BODO SPREJETE.  

Fotografije naj bodo v jpg formatu, velikosti med 3-5 Mb (resolucija vsaj 300 dpi).

Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk, ipd…:

 • Priimek Ime Oznako za tematski sklop Naslov dela Leto nastanka velikost tema

Med priimkom in imenom uporabite piko, med vsemi ostalimi sklopi pa podčrtaj

Primer: (Testni.Ivan_F_Korona_2021_60x80_1.jpg) za Fotografijo

                   Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A ležečo in nato širino B pokončno stranico

 

B. KIPARSTVO:

Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo kiparskega dela avtorja (še vedno veljajo ista pravila vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše, …. Delo na fotografiji mora biti identično originalu.

Pri Kiparstvu ob prijavi pošljete tri posnetke posameznega kiparskega dela avtorja iz različnih zornih kotov. Fotografija naj bo posneta s čimbolj nevtralnim ozadjem. Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela,  NISO PRIMERNE oziroma LE ČE JE TO SESTAVNI DEL kiparskega izdelka.  

Fotografije naj bodo v jpg formatu, velikosti med 3-5 Mb (resolucija vsaj 300 dpi).

Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk, ipd…:

 • Priimek Ime Oznako za tematski sklop Naslov dela Leto nastanka velikost tema

Med priimkom in imenom uporabite piko, med vsemi ostalimi sklopi pa podčrtaj

Primer: (Testni.Ivan_K_Korona_2021_15x20x38_13.jpg) za Kiparstvo

Ker je potrebno za kiparstvo poslati tri posnetke enega dela, na koncu z 1, 2 ali 3 označite zaporedje fotografij.

                   Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A ležečo in nato širino B in pokončno višino C.

 

2. Izbor:

Na podlagi fotografij bo strokovna komisija po terminskem načrtu izbrala dela za razstavo. O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili.

V primeru, da kiparska dela strokovna komisija ne bo mogla izbrati na podlagi fotografij bomo izbor prilagodili, o spremembi vas pravočasno obvestimo.

 

3. Razstava:

Razstava je načrtovana na Rečici ob Savinji, predvidena otvoritev s podelitvijo priznanj in certifikatov 18.6.2021 ob 18 uri.

Organizirali jo bomo v skladu z takrat veljavnimi ukrepi vlade RS.

Izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite organizatorju tematske razstave do datuma, ki vam ga sporočimo skupaj z obvestilom o izbranih delih.

 

Velja opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije.

Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

_____________________________________________________________________________

 

3.   Tematska razstava "SODOBNO SLIKARSTVO" - Zaprt

 

Tretji  tematski sklop Sodobno slikarstvo:

Rok za prijavo: 08..maj 2021 do 24.00

Zapisnik v obliki excel (obrazec iz priloge), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

1- Kako prijavite dela na izbor:

 

a.)Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije (ki ga posredujem v prilogi), prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki, pdf oblika in ostale oblike NE BODO SPREJETI.

Pri zapisu velikosti del zapišite le število, ne dodajajte cm. Naslove del zapišite brez narekovajev. Pozorni bodite: najprej priimek in nato ime.

Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del,… ostajajo ista.

 

b.)Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše, …. ). Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog, nepodpisana oziroma neopazna podpisana. 

Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo, ki bodo vsebovala posnetek okvirja  ali postrani posneta dela,  

NE BODO SPREJETE.

Fotografije naj bodo v  jpg  formatu, velikosti med 3-5 Mb (resolucija vsaj 300 dpi). Dela manjša od 3 Mb in večja od 5 Mb NE BODO  SPREJETA.

Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk, zaporedne številke iz zapisnika, tehnike, ipd…:

 • Priimek.Ime_Oznako za tematski sklop_ Naslov dela_ Leto nastanka_ velikost_ tema

Med priimkom in imenom uporabite piko  (Testni.Ivan). Piko uporabite tudi med besedami v naslovu dela, če je naslov dela sestavljen iz več besed, razen, če je znak pomišljaj sestavni del naslova. Med vsemi ostalimi sklopi podatkov uporabite podčrtaj. Podčrtaj je znak, ki programsko loči podatke in ga ne smete uporabljati za ločevanje besednih zapisov v naslovu dela ali priimku in imenu.

Primer: (Testni.Ivan_S_Korona.naj.že.gre_2021_60x80_1.jpg) S za sodobno slikarstvo.

Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A in nato širino B dela.  A je vedno spodnji rob slike.                                                                                                                                                   

2- Izbor in razstava:

 

Na podlagi fotografij bo strokovna komisija (po terminskem načrtu 12. maj  2021)  izbrala dela za razstavo. O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili. Razstavo del, podelitev priznanj in certifikatov bomo organizirali v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji in vas ob sprostitvi ukrepov oziroma takoj ko bo to mogoče pozvali, da (samo) izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite na določeno lokacijo, organizatorju tematske razstave.

 

* Opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije.

Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

 

___________________________________________________________________________

 

2. "KLASIČNO SLIKARSTVO" - Zaprt

 

Drugi tematski sklop  Klasično slikarstvo:

Rok za prijavo: 03..april 2021 do 24.00

Zapisnika v obliki (obrazec iz priloge), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

1- Kako prijavite dela na izbor:

 

a.)Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije (ki ga posredujem v prilogi), prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki, pdf oblika in ostale oblike NE BODO SPREJETI.

Pri zapisu velikosti del zapišite le število, ne dodajajte cm. Naslove del zapišite brez narekovajev. Pozorni bodite: najprej priimek in nato ime.

Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del,… ostajajo ista.

 

b.)Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše, …. ). Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog, nepodpisana oziroma neopazna podpisana.

Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela,  NE BODO SPREJETE.

Fotografije naj bodo v  jpg  formatu, velikosti med 3-5 Mb (resolucija vsaj 300 dpi). Dela manjša od 3 Mb in večja od 5 Mb NE BODO  SPREJETA.

Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk, zaporedne številke iz zapisnika, tehnike, ipd…:

 • Priimek.Ime_Oznako za tematski sklop_ Naslov dela_ Leto nastanka_ velikost_ tema

Med priimkom in imenom uporabite piko  (Testni.Ivan). Piko uporabite tudi med besedami v naslovu dela, če je naslov dela sestavljen iz več besed, razen, če je znak pomišljaj sestavni del naslova. Med vsemi ostalimi sklopi podatkov uporabite podčrtaj. Podčrtaj je znak, ki programsko loči podatke in ga ne smete uporabljati za ločevanje besednih zapisov v naslovu dela ali priimku in imenu.

Primer: (Testni.Ivan_R_Korona.naj.že.gre_2021_60x80_1.jpg) R za klasično slikarstvo.

Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A in nato širino B dela,                B           B, pomembno za katalo                                                                                                                                                             A             A

 

2- Izbor in razstava:

 

Na podlagi fotografij bo strokovna komisija (po terminskem načrtu 7. aprila  2021) izbrala dela za razstavo. O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili. Razstavo del, podelitev priznanj in certifikatov bomo organizirali v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji in vas ob sprostitvi ukrepov oziroma takoj ko bo to mogoče pozvali, da (samo) izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite na določeno lokacijo, organizatorju tematske razstave.

 

* Opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije.

Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. "OSNOVNE TEHNIKE, GRAFIKE" - Zaprt

Prvi tematski sklop Osnovne tehnike in Grafike:

Rok za prijavo: 4. marec 2021.

Dva ločena zapisnika v excel obliki, posebej za vsak posamezni tematski sklop (osnovne tehnike, grafike), pošljete na elektronski naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

1- Kako prijavite dela na izbor:

a) Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije, prijavijo na tekmovanje. Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki in ostale oblike NE BODO SPREJETE. Pravila o številu prijavljenih del, njihovi velikosti in opremi, starosti del itd. ostajajo ista.

 

b) Ob prijavi je potrebno k Zapisniku društvene strokovne komisije priložiti tudi fotografijo del avtorja (še vedno veljajo ista pravila, vsak avtor lahko odda po eno delo na izbrano temo, delo mora biti avtorsko, ne sme biti starejše... Delo na fotografiji mora biti identično originalu, pri posnetkih upoštevajte vpad svetlobe in lastne sence. Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja. Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog. Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela,  NE BODO SPREJETE.

 

c) Fotografije naj bodo v jpg formatu, velikosti med 3-5 Mb, resolucija 300 dpi. Dela manjša od 3 Mb in večja od 5 Mb NE BODO  SPREJETA. 

 

d) Fotografijo opremite izključno s spodaj naštetimi podatki in v takšni obliki, ne dodajajte svojih znakov,  velikih črk ipd.:

- Priimek . Ime_Oznako za tematski sklop_Naslov dela_Leto nastanka_velikost_tema

- Primer za osnovne tehnike : Testni.Ivan_O_Korona_2021_60x80_1.jpg

- Primer za garfike: Testni.Ivan_G_Korona_2021_60x80_1.jpg

 

Med priimkom in imenom uporabite piko, med vsemi ostalimi sklopi pa podčrtaj. 

Pri zapisu velikosti bodite pozorni: najprej zapišete dolžino A in nato širino B dela (pomembno za katalog).

 

 

2- Izbor in razstava:

- Na podlagi fotografij bo strokovna komisija. po terminskem načrtu 7. marca 2021, izbrala dela za razstavo.

- O izboru del za razstavo vas bomo pisno obvestili.

- Razstavo del, podelitev priznanj in certifikatov bomo organizirali v skladu z odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji in vas ob sprostitvi ukrepov oziroma takoj ko bo to mogoče pozvali, da izbrana dela, opremljena za razstavo (glej pravilnik o opremi del) in z obrazcem o avtorju na hrbtni strani dela ter kopijo izpisanega zapisnika društvene strokovne komisije, dostavite na določeno lokacijo, organizatorju tematske razstave.

 

* Opozorilo: Strokovna komisija lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od prijavljene fotografije. Pripravili bomo spletni katalog izbranih del posameznega tematskega sklopa, zato naj bodo fotografije identične izvirniku in v skladu z B alinejo 2. točke..

 

- Upoštevajte in uporabite izključno posredovane obrazce, pri vpisu sodelujočega člana v zapisnik bodite pozorni na vrstni red: priimek in nato ime. Vpišite tudi letnico rojstva.

 

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na: blanka.bozic@telemach.net in 041 672 373.

 

Spremljali bomo razmere, če  bodo le te vplivale na potek izbora v tej obliki, bomo aktivnosti odpovedali ali prilagodili. O morebitnih spremembah vas pravočasno obvestimo.

 

V želji, da ostanete zdravi, vas toplo pozdravljamo

 

 

Blanka Božič,

predsednica ZLDS