top of page

"Zlata paleta" Zveze likovnih društev Slovenije je projekt tekmovalnega  značaja na ravni likovnih društev včlanjenih v ZLDS.

Zveza likovnih društev Slovenije, med oddanimi deli posameznih sklopov, ki jih ocenjuje tri članska strokovna komisija v sestavi magistrov umetnosti, akademskih slikarjev in kiparjev, profesorjev likovne umetnosti, umetnostnih zgodovinarjev, diplomiranih slikarjev in fotografov, za predlagana in izbrana likovna dela v tekočem letu po izbiri večstopenjskih strokovnih komisij, podeljuje avtorju likovnega dela priznanja, certifikat kakovosti in najvišje priznanje za izjemno kakovost likovnega dela bronasto, srebrno ali zlato paleto.

Sodelujejo lahko le člani društev, ki so vključena v Zvezo. Avtorji, člani likovnih društev Zveze, lahko med letom sodelujejo na štirih tematskih razstavah in šestih tematskih sklopih. Vsakemu avtorju, katerega delo je izbrano za razstavo, Zveza podeli  priznanje za uvrstitev likovnega dela na razstavo. Med izbranimi deli  za razstavo, žirija izbere dela, katerih avtorji prejmejo certifikat kakovosti. To je priznanje za kakovost likovnega dela v obliki listine, ki ga Zveza vodi v Knjigi certifikatov in javnem prometu listin. Med deli, ki prejmejo certifikat kakovosti, strokovna komisija izbere tri dela, avtorji dela prejmejo bronasto, srebrno ali zlato paleto, kot znak najvišjega priznanja za najboljše likovno delo tematskega sklopa v tekočem letu. Dela so ponovno razstavljena na razstavi ob zaključku leta.

 

ZLATA PALETA je najvišje priznanje Zveze likovnih društev Slovenije za kakovost likovnega dela, ki ga strokovna komisija izbere med certificiranimi deli. Avtor prejme Diplomo in simbolno Plaketo v obliki palete.

 

ZLDS ob zaključku tekočega  leta po točkovnem sistemu trem likovnim društvom z največ pridobljenimi točkami podeli: bronasto, srebrno ali zlato plaketo iz naslova usprešnosti in bronasto, srebrno ali zlato plaketo iz naslova aktivnosti  pri projektu Zlata paleta v tekočem letu.

bottom of page