Zveza likovnih društev Slovenije

 

(ZLDS) je bila ustanovljena leta 1998 z namenom širjenja in razvoja ljubiteljske likovne dejavnosti, s skrbjo za razvoj ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev v celovite umetniške osebnosti.

Glavni namen delovanja zveze je v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, informiranju, izobraževanju, strokovnem usposabljanju, tekmovanju in uresničevanju ciljev, ki so v javnem interesu na področju ljubiteljske kulture in vizualnih umetnosti. Zveza izvaja in razvija programe in projekte  pomembne za promocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu  v strokovni in splošni javnosti. Pri tem sodeluje z domačimi sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture.

Tekmovalni program Zlata paleta, tematske razstave in projekt Tabor, pomembno prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin in k dvigu splošne ravni zadovoljevanja določenih kulturnih potreb v družbi.

 

1. Zlata paleta

Projekt je bil zasnovan leta 1999 in je izrazito tekmovalnega značaja. Projekt je v Sloveniji edino tovrstno tekmovanje za ljubitelje likovne umetnosti. Tekmovanje  temelji na osnovnih akterjih likovnega snovanja, članih likovnih društev in skupin, njihovih akademsko izobraženih mentorjih in likovnih kritikih, ki s svojim strokovnim znanjem omogočajo kakovostno realizacijo tudi v obliki strokovnih komisij in večstopenjske strokovne selekcije likovnih del za razstave, vse do podelitve najvišjih priznanj ZLDS za najboljše likovne dosežke v tekočem letu.

Projekt Zlata paleta poteka skozi vse leto. Teme ustvarjanja so predpisane. Sklopi na katere se lahko posamezniki iz društev prijavijo pa so:

Osnovne tehnike in Grafike (v marcu), Klasično slikarstvo (v aprilu), Sodobno slikarstvo (v maju), fotografija in kiparstvo (v juniju).

Strokovna zvezna komisija, v sestavi treh članov, ki jo sestavljajo magistri umetnosti,  akademski slikarji in kiparji, profesorji likovne umetnosti, umetnostni zgodovinarji, diplomirani slikarji in profesionalni fotografi, opravi izbor likovnih del prispelih na natečaj posameznega sklopa, za tematske razstave. Avtorji, za izbrano in uvrščeno likovno delo na razstavo, prejmejo Priznanje ali Certifikat kakovosti. Certifikat kakovosti je izkaznica kakovosti umetniškega likovnega dela v obliki listine, ki ga z vpisom v evidenčno knjigo certifikatov, ki jo vodi ZLDS, ZLDS spremlja v javnem prometu.​Novembra, na zaključni prireditvi z razstavo del s pridobljenimi certifikati kakovosti, ZLDS avtorjem del, ki so na posameznem tematskem sklopu prejela Certifikat kakovosti, po izboru strokovne komisije podeli najvišja priznanja 6 bronastih, 6 srebrnih in 6 zlatih palet za najboljše likovne dosežke v tekočem letu. To so tri  najvišja priznanja ZLDS za kakovost likovne ustvarjalnosti. Avtor prejme Diplomo in simbolno plaketo. Po točkovnem sistemu, pa ZLDS trem najvišje uvrščenim društvom podeli bronasto, srebrno in zlato plaketo iz naslova uspešnosti v projektu ZP za tekoče leto.  Prav tako ZLDS po točkovnem sistemu,  upoštevajoč vse aktivnosti društev pri vključevanju v projekte ZLDS, trem najvišje uvrščenim društvom podeli bronasto, srebrno in zlato plaketo iz naslova aktivnosti.

Dela nastala v sklopu natečajev nam omogočajo spoznavanje širine in raznolikosti likovne produkcije, gradijo podobo ZLDS in jo postavljajo na zemljevid ljubiteljske kulture. ZLDS s svojim delovanjem poskrbi, da so likovni zapisi posameznika postavljeni na ogled v galerijah, brošurah posameznega tematskega sklopa in v zaključnem katalogu tekočega leta.

 

2. Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije,

ki se ga lahko udeležijo tudi posamezniki, ki niso včlanjeni v nobeno društvo. Tudi ta projekt pridobiva na pomenu in ima svoj prostor v koledarju likovnih prireditev v Sloveniji.   Poteka enkrat na leto v juniju ali juliju, udeleži se ga približno 50-60 umetnikov, likovnih ustvarjalcev različnih starostnih skupin.

ZLDS na tabor vabi vse ljubiteljske slikarje in fotografe v Sloveniji, ne glede na to, kje in kako delujejo, bodisi organizirano ali samostojno, saj za udeležbo ni pogoj, da morajo biti člani društev v sestavi ZLDS. Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju slikarjev in fotografov, namenjen je skupnemu ustvarjanju in druženju, v prijetnem izbranem okolju z ostalimi slikarji in fotografi. Ustvarja se lahko v katerikoli tehniki, medij izbere avtor likovnega dela sam, tudi tema je prosta. ZLDS poskrbi za prehrano in pijačo ob ustvarjanju. Nedokončano delo umetniki zaključijo v domačem ateljeju.

ZLDS poskrbi, da so vsa dela nastala na Taboru vedno razstavljena (predvidoma konec avgusta ali začetku septembra) v bližnji galeriji ustvarjanja,  na otvoritvi razstave pa vsakemu udeležencu podeli zahvalo in katalog del nastalih na Taboru ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije.

OSNOVNI PODATKI

 

ZVEZA LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Trg svobode 11 A
1420 Trbovlje

 

Matična št.: 1206214
Davčna št.: 79389384

 

TR: SI56 0208 3005 1981 211 (NLB d. d., Ljubljana)


Zastopnica: Blanka Božič
Kontaktna št.: 041 672 373
E-naslov: blanka.bozic@telemach.net

 

E-naslov za objavo dogodkov: