top of page

1998 je na pobudo mag. Alojza Capudra (16.6.1923-23.11.2002), stekla akcija za ustanovitev Zveze likovnih društev Slovenije z namenom širjenje in razvoja ljubiteljske likovne dejavnosti, likovne vzgoje, izobraževanja, organiziranja likovnih prireditev, medsebojnega obveščanja in obveščanja javnosti,  z namenom promocije ljubiteljske likovne dejavnosti v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

Iniciativni odbor za združevanje v Zvezo likovnih društev Slovenije je 17. aprila istega leta sprejel program dela in 14. maja  osnutek ustanovne pogodbe in Statuta Zveze. Vabilu k ustanovitvi se je odzvalo 16 likovnih društev,  glavnina ljubiteljskih likovnih društev in sekcij.

Ustanovna listina je bila podpisana v soboto 14. novembra 1998 na velenjskem gradu.

 

Ustanovni člani in podpisniki listine:

 

   1. Društvo likovnih samorastnikov  Ljubljana

   2. KUD Tone Čufar Jesenice, Likovni klub  Dolik

   3. KD likovnih umetnikov LIK Izola

   4. OKO, Društvo likovnikov Krško

   5. Kulturno društvo likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični

   6. Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje

   7. KD Konjiških likovnikov Slovenske   Konjice

   8. Društvo Šaleških likovnikov Velenje

   9. Društvo likovnikov Brežice 

  10. DPD Svoboda Ptuj - likovna sekcija

  11. KD slikarjev amaterjev Tolmin

  12. KUD Goriška paleta Nova Gorica

 

Zveza likovnih društev Slovenije s sedežem v Ljubljani je bila registrirana 24.12.1998.

 

Zvezo so vodili:

- mag. Alojz Capuder od ustanovitve do 2002

- Ljubomir Zidar od leta 2002 do 3.5.2011

- Robert Ahlin od 3.5.2011 do 14.4.2012

- Branko Železnik od 14.4.2012 do  9.2.2018

- Klavdija Sitar od  9.2.2018 do 1.3.2020

- Blanka Božič od 1.3.2020 do 27.07.2022

Zveza likovnih društev Slovenije s sedežem v Trbovljah je bila iz registra društev izbrisana 27.07.2022.

bottom of page