Z​VEZA LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

 

 

 

 

 

 

 
Leta 1998 je na pobudo pokojnega mag. Alojza Capudra  (16. 6. 1923-23. 11. 2002), stekla akcija za ustanovitev Zveze likovnih društev Slovenije z namenom širjenja in razvoja ljubiteljske likovne dejavnosti na višjo kakovostno raven s skrbjo za razvoj ljubiteljskih likovnikov v celovite umetniške osebnosti na področju likovne vzgoje in izobraževanja, organiziranju likovnih prireditev, medsebojnem obveščanju in obveščanju javnosti ter širjenja in promocije te zvrsti kulturne dejavnosti v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Ustanovna listina je bila podpisana 14. novembra 1998.
Prav v tem duhu je leta 1999 tedanji predsednik Zveze likovnih društev Slovenije, pokojni mag. Lojze Capuder, zasnoval tekmovanje za Zlato paleto. Tekmovanje temelji na osnovnih akterjih likovnega snovanja, članih likovnih društev in skupin, njihovih akademsko izobraženih mentorjih in likovnih kritikih, ki s svojim strokovnim znanjem omogočajo kakovostno realizacijo tudi v obliki strokovnih žirij in večstopenjske strokovne selekcije likovnih izdelkov za razstave vse do podelitve najvišjih priznanj ZLDS za najboljše likovne dosežke v tekočem letu.
Zveza likovnih društev Slovenije je od Društva likovnih samorastnikov Ljubljana prevzela izhajanje revije Likovna obzorja. Na žalost je zaradi finančnih težav ta revija izšla samo leta 1999 in leta 2000. Kasneje je predsednik ZLDS, mag. Capuder, poskusil društva pisno obveščati z Vestnikom, ki je izhajal do njegove smrti. Denarna sredstva so botrovala, da je veza ukinila izdajo Vestnika,  obdržal pa se je projekt ZLATA PALETA, ki je zasnovan v več stopnjah. Na tematskih razstavah strokovna komisija podeli priznanja in certifikate kakovosti za izjemna dela, nato pa na zaključni letni razstavi, kjer so na ogled vsa dela nagrajena s certifikatom, podeli tudi bronaste, srebrne in zlate plakete v obliki palete, in sicer za vsako izmed tem/zvrsti: risba, grafika, realistično in sodobno slikarstvo, fotografija, kiparstvo in mala plastika. 
 
 
Zvezo so vodili:
- Ljubomir Zidar od 2002 do 3.5.2011
- Robert Ahlin  od 3.5.2011 do 13.4.2012
- Branko Železnik od 13.4.2012 do 9.2.2018
- Klavdija Sitar od 9.2.2018 do 1.3.2020
- Blanka Božič od 1.3.2020 do