1998 je na pobudo mag. Alojza Capudra (16.6.1923-23.11.2002), stekla akcija za ustanovitev Zveze likovnih društev Slovenije z namenom širjenje in razvoja ljubiteljske likovne dejavnosti, likovne vzgoje, izobraževanja, organiziranja likovnih prireditev, medsebojnega obveščanja in obveščanja javnosti,  z namenom promocije ljubiteljske likovne dejavnosti v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

Iniciativni odbor za združevanje v Zvezo likovnih društev Slovenije je 17. aprila istega leta sprejel program dela in 14. maja  osnutek ustanovne pogodbe in Statuta Zveze. Vabilu k ustanovitvi se je odzvalo 16 likovnih društev,  glavnina ljubiteljskih likovnih društev in sekcij.

Ustanovna listina je bila podpisana v soboto 14. novembra 1998 na velenjskem gradu.

 

Ustanovni člani in podpisniki listine:

 

   1. Društvo likovnih samorastnikov  Ljubljana

   2. KUD Tone Čufar Jesenice, Likovni klub  Dolik

   3. KD likovnih umetnikov LIK Izola

   4. OKO, Društvo likovnikov Krško

   5. Kulturno društvo likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični

   6. Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje

   7. KD Konjiških likovnikov Slovenske   Konjice

   8. Društvo Šaleških likovnikov Velenje

   9. Društvo likovnikov Brežice 

  10. DPD Svoboda Ptuj - likovna sekcija

  11. KD slikarjev amaterjev Tolmin

  12. KUD Goriška paleta Nova Gorica

 

Zveza likovnih društev Slovenije s sedežem v Ljubljani je bila registrirana 24.12.1998.

 

1999 je predsednik mag. Alojz Capuder zasnoval temeljni projekt Zveze likovnih društev slovenije Zlata paleta. 

Projekt je izrazito tekmovalnega značaja. Temelji na osnovnih akterjih likovnega snovanja, članstvu posameznikhh likovnih društev in likovnih sekcij, njihovih akademsko izobraženih mentorjih, likovnih kritikov, ki s svojim strokovnim znanjem  omogočajo kakovostno realizacijo zadanih ciljev tudi preko strokovnih komisij in  izbire likovnih del za razstave vse do podelitve priznanj ZLDS za najboljše likovne dosežke   v tekočem letu.

Zlata palet je temeljni projekt Zveze likovnih društev Slovenije, ki se je ob vseh  pretresih, vzponih in padcih, primežu epidemije in vladnih ukrepih,... ohranil vse do danes.

 

Zveza likovnih društev Slovenije je od Društva likovnih samorastnikov Ljubljana prevzela izdajanje revije Likovna obzorja, ki pa so zaradi finančnih težav izšla le v letu 1999 in 2000. Predsednik mag. Alojz Capuder je za obveščanje društev  izdajal Vestnik. Zaradi denarnih težav je bil tudi ta ukinjen. 

 

Zvezo so vodili:

- mag. Alojz Capuder od ustanovitve do 2002

- Ljubomir Zidar od leta 2002 do 3.5.2011

- Robert Ahlin od 3.5.2011 do 14.4.2012

- Branko Železnik od 14.4.2012 do  9.2.2018

- Klavdija Sitar od  9.2.2018 do 1.3.2020

- Blanka Božič od 1.3.2020