top of page

RAZPISANE TEME - ZLATA PALETA 2022 

Upravni odbor ZLDS je na svoji seji sprejel in potrdil teme za natečaj Zlata paleta 2022.

Vse tri teme so primerne za vse tematske sklope, stile in tehnike.

V razpisu omenjeno teme se nanašajo na slike, risbe in druge osnovne tehnike, grafike, fotografije in kiparske izdelke v skladu z razpisanimi tematskimi razstavami za projekt Zlata paleta.

prenos.jpg

RAZMERJA

Razmerja ali proporcionalnost so odnosi med deli telesa, volumni objekta, merami slikovnega polja, formata, torej so odraz medsebojne urejenosti in uravnoteženosti elementov v kompoziciji.Najbolj poznan je klasični grški proporc, ki določa razmerja človeškega telesa in je obenem izhodišče za vsa druga razmerja na slikovnem ali figuralnem polju.

images.jpg

AVTOHTONOST

Avtohtonost se v likovnem izrazu navezuje na etnološke značilnosti okolja  kjer likovno delo nastaja, torej slovenske značilnosti, ki so lastne  našemu narodu (običaji, navade, legende, pravljice, folklora, ljudske pesmi,…). Vzor sta nam vsem Maksim Gaspari in Hinko Smrekar.

ground-1585817_1280.jpg

OLIMPIJADA

Olimpijada, ni samo športni dogodek, to je tudi štiriletno obdobje priprav športnikov  na prihajajoče igre. Prvotnim tekaškim športom so se skozi stoletje priključili še športi borilnih veščin, skupinski športi (kot so košarka, rokomet, odbojka,…), tenis, kolesarstvo, veslanje…, predvsem pa je to obdobje njihovih naporov, odrekanj, poškodb,… Torej človeška figura v vsej svoji dinamični prezenci, v vseh mogočih in nemogočih športnih postavitvah.  Ena ali več. 

bottom of page