ZLATA PALETA 2021 - RAZPISANE TEME

Upravni odbor ZLDS je v  petek 29. maja 2020 potrdil teme za Zlato paleto 2021. Vse tri teme so primerne za vse tematske sklope, stile in tehnike. V razpisu omenjeno teme se nanašajo na slike, risbe in druge osnovne tehnike, grafike, fotografije in kiparske izdelke v skladu z razpisanimi tematskimi razstavami za projekt Zlata paleta. 

Lover's Shadows

V PARU

Par je temeljni primer, kako na likovnem polju na različne načine dosežemo večji učinek. Par nista samo ženska in moška figura, par je nasprotje med temo in svetlobo, kjer enega brez drugega ni. Par je tudi nasprotje med toplim in hladnim, mehkim in trdim, ravnim in zaobljenim, svetlim in temnim. Torej par je vsebina vseh, ne samo predmetov ki nas obkrožajo, ampak tudi naših psiholoških stanj. Par sta ljubezen in sovraštvo, par sta tudi žalost in veselje.

Sitting on the Steps

TRENUTEK

Trenutek ujet na brez časovno likovno podlago je lahko zapis našega trenutnega razpoloženja, tukaj in zdaj, misel, ideja, impresija, lahko je žarek svetlobe, ki pade na telo ali predmet. Lahko je ujet nasmeh v očesu, lahko je nemi krik bolečine, lahko je tudi korak mimoidočega..

Colourful Terraced Houses

ZAPOREDJE

Zaporedje je ena izmed temeljnih likovnih prvin, ki slikarju omogoča uspešno podajanje globine na likovnem delu. V daljavo se zaporedje podobnih predmetov, kot so hiše, drevesa, avtomobili na cesti, ljudje na promenadi, jadrnice na morju ipd., zmanjšujejo in prekrivajo. Predmeti, ki so nam bližji so večji, temnejši…